Här kan du ta del av de presentationer från Offentlig Chef som våra talare har gett sitt tillstånd att dela. Vi laddar upp presentationer i takt med vi få ett godkännande. 

Få ordning på besluten och nå dina mål med rätt ledningssystem

Esbjörn Grandalen, processledare för ledningssystem, Västerviks kommun
Tina Bohlin, projektledare inom kvalitetsledning, SIS, Swedish Standards Institute

Digital transformation

Erik Sandström, Direktör för Arbetsförmedlingen Direkt

Det digitala ledarskapet i praktiken

Carl-Martin Lanér, Kommundirektör Karlskrona

When science fiction becomes science reality

Danica Kragic, professor i datalogi och vice skolchef vid Kungliga Tekniska Högskolan

Ledarens främsta verktyg för digital transformation

Katarina von Goës, chef för samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen

Vad händer i din organisation om förtroendet försvinner

Natali Phalén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (IMM), Gissur Erlingsson, bitr. professor vid Linköpings Universitet och Johan Mörck, Utredare vid Statskontoret.

25 Kommundirektörer om ledarskap och styrning

Micael Mathsson Gaia Leadership, Mikael Lekfalk, kommundirektör, Luleå kommun och Malin Aronsson, kommundirektör, Gislaveds kommun.

Unga chefer om framtidens ledarskap

Ett samtal med SLs vice VD Sara Catoni, Emelie Preinitz, enhetschef Arbetsförmedlingen och Catharina Axling, partner Gaia Leadership.

Modern styrning och ledarskap i offentlig förvaltning

Samtal med Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun, Thomas Hagman, stabschef Arbetsförmedlingen och Mattias Jansson, SKL chef för enheten demokrati och styrning, modererat av Micael Mathsson, Gaia Leadership

Hur leder vi transformationer

Johan Grip, VD Gaia Leadership

Framtiden rekryterings och personalbehov

Susanna CollijnRådgivare offentlig sektor på PwC

Filmer från Offentlig Chef 2019

Kommentera