Vesna Jovic, VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Vesna Jovic, VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Vesna Jovic, VD, Sveriges Kommuner och Landsting