Tomas Lydahl, tidigare VD för Sveriges andra och Europas tredje bästa arbetsplats

Tomas Lydahl, tidigare VD för Sveriges andra och Europas tredje bästa arbetsplats

Tomas Lydahl, tidigare VD för Sveriges andra och Europas tredje bästa arbetsplats