KRISTINA VEJBRINK, ORGANISATIONSKONSULT, LYHRA FÖRÄNDRING & KOMMUNIKATION

KRISTINA VEJBRINK, ORGANISATIONSKONSULT, LYHRA FÖRÄNDRING & KOMMUNIKATION

KRISTINA VEJBRINK, ORGANISATIONSKONSULT, LYHRA FÖRÄNDRING & KOMMUNIKATION