Katarina von Goës, chef för samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen

Katarina von Goës, chef för samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen

Katarina von Goës, chef för samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen