KARIN LJUDÉN, ORGANISATIONSKONSULT, LYHRA FÖRÄNDRING & KOMMUNIKATION

KARIN LJUDÉN, ORGANISATIONSKONSULT, LYHRA FÖRÄNDRING & KOMMUNIKATION

KARIN LJUDÉN, ORGANISATIONSKONSULT, LYHRA FÖRÄNDRING & KOMMUNIKATION