Jan Eliasson, diplomat och fd vice generalsekreterare för FN (2012- 2016)

Jan Eliasson, diplomat och fd vice generalsekreterare för FN (2012- 2016)

Jan Eliasson, diplomat och fd vice generalsekreterare för FN (2012- 2016)