Danica Kragic, professor i datalogi och vice skolchef vid Kungliga Tekniska Högskolan

Danica Kragic, professor i datalogi och vice skolchef vid Kungliga Tekniska Högskolan

Danica Kragic, professor i datalogi och vice skolchef vid Kungliga Tekniska Högskolan