Carl-Martin Lanér, Kommundirektör Karlskrona

Carl-Martin Lanér, Kommundirektör Karlskrona

Carl-Martin Lanér, Kommundirektör Karlskrona