ANDERS KESSLING, STATSSEKRETERARE PÅ ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET

ANDERS KESSLING, STATSSEKRETERARE PÅ ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET

ANDERS KESSLING, STATSSEKRETERARE PÅ ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET

    Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet med ansvar för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen