ATT LEDA I FÖRÄNDRING - SAL B

Onsdag 14.50 – 15.20
Självledarskap
– Grunden för att helheten ska lyckas
Ledare med förmågan att leda sig själv har förmågan att sätta in sitt uppdrag i ett större sammanhang. Om framgångsrikt ledarskap i flera dimensioner. Möt Gaia Leaderships Johan Grip i ett samtal om hur samspelet mellan individens drivkrafter och verksamhetens strategiska mål leder till höga resultat och ansvarstagande såväl för helhetens som den egna utvecklingen.
Johan Grip, Senior Partner, Gaia Leadership 

Onsdag 15.50 – 16.20
Vinnaren av ”Årets offentlig chef 2016” Personliga tips för ett framgångsrikt ledarskap
Göteborg stads Birgitta Roos vann priset ” Årets Offentliga Chef 2016”. Nu får du möjligheten att uppleva henne” live” när hon avslöjar sina bästa tips för att bli en kompetent ledare. Det kommer finnas tid för att ställa dina frågor direkt till Birgitta så att du kan dra nytta av svaren.
Birgitta Roos, tf VD, Göteborgs stads Leasing AB

Torsdag 13.40 – 14.10
PANELSAMTAL: Kompetensutveckling i en föränderlig digitaliserad värld
Vilka kompetenser behövs i en föränderlig digitaliserad värld? Hur ska man hinna utbilda sig? Vilket utbud finns egentligen? Ett panelsamtal kring komplexiteten kring kompetensutveckling, behov och utbud mellan branschaktörer och HR-chefer.
Mattias Säker, VD, Utbildning.se; Tobias Karlström, VD, Sanoma Utbildning; Karin Tenelius, VD och grundare, Tuff ledarskapsträning; Anders Lindh, Affärsutvecklare, LEXICON & Ulrika Karlsson, HR-specialist

Torsdag 14.20 – 14.50
Konsten att driva framgångsrika förändringsprocesser
Vill du verkligen lyckas med att genomföra förändring behöver du skapa förtroende hos dina medarbetare och allmänheten. David Loid ger dig de bästa tipsen på hur du kan använda dig av Retorik och övertygandemekanismer för att skapa goda förutsättningar att lyckas inför och under förändringsresan.
David Loid, Specialist i strategiutveckling och retorik

TILLITSBASERAT LEDARSKAP - SAL K4

Onsdag 14.50 – 15.20
Hur skapa tillitsfulla förutsättningar?
Avgörande för att utveckla tillitsbaserad styrning är förutsättningar för ett ansvarstagande självledarskap. På alla nivåer i ett system. Ann Malmsten och Thomas Krook berättar om hur strukturer och förhållningssätt kan sökas i bl a Relational Coordination, OBM, Transformativt ledarskap och Systemteorin. De konkretiserar sin berättelse med en kommuns arbete att identifiera avgörande förutsättningar som behöver Vara på plats i syfte att balansera kontroll och tillit. Självklart får du också lyssna på en kommundirektör som vågar bryta mönster.
Thomas Krook, VD, Indea & Ann Malmsten, konsultchef, Indea

Onsdag 15.50 – 16.20
Tillitsbaserat ledarskap i praktiken
– Tipsen som gör att du kommer vidare
Hur genomförs förändringarna i offentlig sektor i praktiken utefter ett tillitsbaserat ledarskap? Vilka utmaningar finns och hur förändras ledarskapsstrukturen? Praktiska exempel på hur du som chef kan tillämpa tillitsbaserat ledarskap.
Laura Hartman, Ordförande, Regeringens tillitsdelegation

Torsdag 13.40 – 14.10
Når du in när du når ut? Ingenting slår muntlig kommunikation som berör!
Vad är det egentligen som triggar till engagemang och interaktion av ett budskap? En sak kan vi vara klara över: oavsett om ett anförande kallas presentation, rapport, information eller redovisning så är det oerhört mycket mer än själva innehållet som påverkar mottagaren. Med humor, allvar och i samspel med deltagarna synliggör Per utifrån forskning vad det handlar om.
Per Furumo, Föreläsare inom muntlig kommunikation

Torsdag 14.20 – 14.50
Rörelse, variation och återhämtning – recept för välmående
Med en gemensam målbild, positiv inställning och starkt engagemang kan vi starkt påverka vår situation. Inspireras av OS-guldmedaljören Tomas Gustafsons tankar och erfarenheter. Utifrån vetenskap och vår samlade erfarenhet har vi definierat tre hörnstenar; rörelse, variation och återhämtning som viktiga ingredienser för att Må bra på Jobbet. Det handlar om människors arbetsförutsättningar, att optimera personalens hälsostatus och inspirera till beteendeförändringar. Att skapa är en sund investering som gör personalen både effektivare och friskare. Påverkar insatser att den enskilda medarbetaren mår bättre? Ser vi effekter i minskade sjukskrivningskostnader?
Tomas Gustafson, OS-guldmedaljör och tidigare delägare av Ergoff

LEDARSKAP OCH DIGITALISERING - SAL K3

Onsdag 14.50 – 15.20
Digitala Värmland
Alla vet ju att cykla i klunga går både snabbare och spar energi. Detta kan med framgång appliceras även inom affärsvärlden. Att utveckla digitala tjänster gemensamt genom samverkan innebär att det går både snabbare och till en lägre kostnad. När det gäller digitalisering och nya tjänster för medborgarna är kommunerna i Värmland en föregångare där man genom samverkan nått en snabbare utveckling till en lägre kostnad. En samverkan mellan 16 kommuner som är en föregångare inom svensk offentlig verksamhet. Inge berättar om kommunernas resa mot det Digitala Värmland. Utan ett framgångsrikt förändringsarbete hade aldrig nyttjandet av tjänsterna blivit tillräckligt omfattande och kommunerna hade inte uppnått önskad nivå av digitalisering. Detta förändringsarbete var anledningen till att kommunerna nådde stora effekter både i effektivisering och i ekonomisk besparing.
Inge Hansson, Xmentor Managment

Onsdag 15.50 – 16.20
Konsten att leda för digitalisering, innovation och utveckling i vård och omsorg
Digitalisering och artificiell intelligens har tagit rejäl tar fart i samhället. Många hävdar att vård och omsorg har halkat efter. Arbetssätten utmanas och det digitala ledarskapet handlar om att få det att hända. Att gå från nuläge till önskat läge kräver ansvarstagande och delaktighet på alla nivåer i organisationen. Följ med på en förändringsresa med digitalt utvecklingsarbete.
Anette Cederberg, VD, Acceptus & Annika Davidsson, Interimchef/projektledare, Acceptus

Torsdag 13.40 – 14.10
Förändringsresan som gav pengar till påsk
– Så gick det till
Digitaliseringen ändrar våra behov, våra förväntningar och föder nya beteenden. Utvecklingen innebär att samhällets aktörer däribland Skatteverket står inför helt nya möjligheter och utmaningar. Hur klarar man av att realisera förväntningarna när utvecklingen utmanas av invanda mönster, etablerade arbetssätt, nuvarande teknik och strukturer som har sin grund i en tidigare analog omvärld. Under våren 2017 fick över en halv miljon deklaranter tillbaka skattepengar redan till påsk. Ett uppskattat digitalt påskägg. Skattepengar till påsk blev en intern kulturresa som gav nya insikter och ny kunskap där ord som mod, gemensamt och tillsammans fått allt större betydelse.
Anna Gärdin & Julia Brundin, Skatteverket

Torsdag 14.20 – 14.50
Morgondagens stora utmaning för offentlig sektor
– Den strategiska kompetensförsörjningen
Den kanske allra största utmaningen inom offentlig sektor kommer att vara den strategiska kompetensförsörjningen. Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla yngre talanger som skall bli ledare är ett utvecklingsområde för hela sektorn. Marknaden har nu börjat ta fram lösningar för detta och på scenen presenteras ett par nya spännande lösningar och digitala ledarskapsverktyg för morgondagens ledare.  
Mats Brocker, Strategikonsult, Actea Consulting; Maria Högberg, VD, Framtidsverket & Christian Löwendahl, Grundare, Leader Island

ORGANISATION OCH SAMVERKAN - STORA SALEN

Onsdag 14.50 – 15.20
Det regionala ledarskapet
– Att leda regional utveckling i en samverkanskultur
Det regionala utvecklingsuppdraget ska leda till ökad samverkan och bättre samordning, för att stärka näringslivet, infrastrukturen och regionens attraktionskraft för invånare, besökare och företag.  Kommunerna har ansvar för sitt territorium och äger många av de verktyg som är en förutsättning för regional utveckling. Regionen behöver stärkt samverkan och samarbete med kommunerna utöver departement och myndigheter. Detta kräver ett nytt ledarskap som omfattar både region och kommun.
Staffan Isling, Regiondirektör, Region Uppsala & Joachim Danielsson, Kommundirektör, Uppsala kommun

Onsdag 15.50 – 16.20
Samverkan och partnerskap i en tid av polarisering

Vår tid är i stark förändring, förändringstakten ökar allt mer. Vi ser en värld med rörelser som aktivt driver mot polarisering, protektionism och populism, en värld där individer och grupper med olika perspektiv allt för sällan möts. Vi ser också en värld där gränser suddas ut där samarbete och gemensamt ansvarstagande blir allt viktigare. På vilket sätt kan ett medvetet ledarskap etablera strategisk samverkan? Hur kan ett ledarskap som grundas i stark tro på det strategiska samtalet frigöra energi och skaparkraft?
Kristina Alsér, Senior Advisor

Torsdag 13.40 – 14.10
Vad gör offentlig verksamhet framgångsrik?
-Ledarskap på vetenskaplig grund
Varje organisations utvecklingstakt, innovationsförmåga och framgång är beroende av hur framsynt och effektivt den styrs och leds. Hur vet vi hur effektivt vi ”riggar” och leder de personella resurserna?
Ulf Lindberg, CEO, Enhancer Consulting


Fler intressanta programpunkter släpps inom kort.

OFFENTLIG EKONOMI - SAL C


Onsdag 14.50 – 15.20
Sveriges ekonomiska läge och penningpolitiska utmaningar

Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. Henry Ohlsson berättar om vilka utmaningar Riksbanken och Sverige står inför med en expansiv penningpolitik och möjliga konjunkturförändringar.
Henry Ohlsson, Vice riksbankschef, Riksbanken


Onsdag 15.50 – 16.20
E-handel – nyttan med digital inköpsprocess

En digital inköpsprocess är en möjlighet att öka effektiviteten, öka avtalstrohet och säkra att avtalade villkor följs. E-handel ger möjlighet till förbättrad uppföljning och intern kontroll. Maria Lilja från Upphandlingsmyndigheten presenterar e-handel och vad det kan innebära för verksamheten.
Maria Lilja, Strateg, Upphandlingsmyndigheten


Torsdag 13.40 – 14.10

Hur får vi bort fördomarna mot offentlig sektor?
Det har länge talats om ett stort rekryteringsbehov inom offentlig sektor, inte minst av ekonomer. De som är offentligt anställda trivs oftast med sitt arbete. Trots det är det svårt att nyrekrytera. Vilka värden kan vi lyfta som nyutexade och privatanställda ekonomer ser som motivationsfaktorer?
Johannes Schiölde, Affärsutvecklingschef, Jurek Rekrytering & Bemanning


Torsdag 14.20 – 14.50

Bättre beslutsstöd genom att nyttja e-fakturans dolda potential
Snabb, kostnadseffektiv, säker, miljövänlig och så vidare. Ni känner säkert igen de sedvanliga argumenten när det gäller e-fakturans positiva sidor, men den äger oändligt fler egenskaper. Det finns mängder med information att dra nytta av. Men hur använder jag och får fram datan som finns i e-fakturan? Du får under den här seminariepunkten konkreta tips hur du kan kombinera data med hjälp av Business Intelligence och om elektronisk fakturahantering. Med e-faktura öppnas möjligheterna för nya beslutsstöd inom hela inköp-till-betalningsprocessen.
Sabina Johansen, Strategisk rådgivare, Inexchange & Malin Larson, Strategisk rådgivare, Inexchange

UNCONFERENCE - SAL: BOKEN (LIGGER PÅ HOTELL PARKINN STRAX UTANFÖR UKK)

Onsdag 14.50 – 16.30
WORKSHOP med ”The Social Media Professor”
– Så drar du störst nytta av sociala media i ditt uppdrag
Hur kan  du använda digitala och sociala medier för att bättre kunna engagera medarbetare och medborgare? Vilka sociala nätverk bör du utveckla en närvaro på och hur?​ Vilka typer av värdeskapande innehåll ska du välja att fokusera på och vilka är fällorna du inte vill riskera att trampa på?  Missa inte att anmäla dig till denna workshop med en av världens främsta experter inom sociala medier när han är på besök i Sverige.
Niklas Myhr,  PhD, Chapman University, The Social Media Professor


Torsdag 13.40 – 14.50
Från ekorrhjul till pariserhjul
– Medvetet ledarskap för medvetna organisationer
Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre? Tillbringar du många timmar på ditt jobb men känner att någonting fattas? Säger dina medarbetare en sak men gör något annat? I så fall kan du ha nytta av att besöka denna föreläsning och låta Anita Edvinsson ge dig några av nycklarna till ett medvetet ledarskap.
Anita Edvinsson, Konsult, författare och utbildare med inriktning mot verksamhetsutveckling, ledningssystem, ledarskap och patientsäkerhet.

Torsdag 11.00 – 12.30
Att leda samverkan
– Svårigheter och möjligheter
Seminariet behandlar ledarrollen generellt i olika typer av samverkansarbete. Frågeställningen från paneldiskussionen ”Ledarskap i samverkan mellan det offentliga och det ideella: Riksidrottsförbundet och lokala satsningar på integration” fördjupas och vi får ett forskarperspektiv på samverkan kombinerat med en öppen diskussion där deltagarna ges möjlighet att reflektera över centrala frågeställningar kring temat.
Fredrik Molin, Forskare och konsult, Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet; Karin Karlsson, Verksamhetsområdeschef Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna & Birgitta Södergren, Organisationsforskare, docent, IPF vid Uppsala Universitet

Kommentera