HR & KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Onsdag kl. 14.20 – 14.50

Slaget om Generation Z
Generation Z är den första generationen att helt växa upp i det digitala samhället. Utbildning och personlig utveckling tycks värderas högt. Men utöver det – vad vill Generation Z ha av sin framtida arbetsgivare? Var vill de jobba och vad vill de ha för förmåner?
Anders Parment, Ekonomidoktor, författare, lektor och generationsforskare & Ylva Eriksson, Marknadschef Benify, expert på Generation Z

Onsdag kl.15.20 – 15.50

PRAKTIKFALL: AUTOMATISERING (RPA) OCH AI SOM EN DEL AV LÖSNINGEN AV
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSUTMANINGEN
Södertälje kommun berättar om sin digitaliserings resa där de lagt en solid grund med hjälp av RPA som skapat förutsättningar för intelligent processautomatisering i nästa steg. Med rätt redskap och kompetens har de etablerat förutsättningar till att snabbt automatisera relevanta processer och skapa förutsättning för att skala upp inom hela kommunen. Samtidigt har de öppnat dörrarna till att gå vidare och använda  AI-lösningar i framkant. Ta del av ett spännande praktikfall kring automatisering och AI.
Tony McCarrick, Digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun, Ulrica Storset, Digital Workforce

Torsdag kl.14.20 – 14.50 

Så klarar framtidens digitala samhälle välfärden!
Teknikutvecklingen går fram i rasande fart och idag skapar nya teknologier nya fantastiska möjligheter Tänk att kunna skapa attraktivare arbetsplatser, förbättra människors vardag och att frigöra tid så att proffs får vara proffs. Tänk att kunna klara välfärden utan tillskott av resurser, trots befolkningspyramidens nya utseende. Under detta seminarium får du goda råd till ditt digitala samhällsbygge och på så sätt kommer du ett steg närmare denna vision.
Eva Kongshöj, VD, Bitoreq

Torsdag kl.15.20 – 15.50 KOMMANDE PROGRAMPUNKT

ORGANISATION & SAMVERKAN

Onsdag kl. 14.20 – 14.50

Ny arbetsmarknadspolitik – Hur samverkar Arbetsförmedlingen och landets kommuner?
Arbetsförmedlingens regiondirektör Christina Storm Wiklander samtalar med representanter från berörda kommuner. Hur ser samverkan mellan en myndighet i kraftig förändring och kommuner egentligen ut när stora välfärdsmål står på spel?
Christina Storm Wiklander, Regiondirektör, Arbetsförmedlingen, Lars Liljedahl, Kommundirektör, Härnösand m.fl.

Onsdag kl. 15.20-15.50

PRAKTIKFALL: Nordanstigs effektiva styrmodell
Nordanstigs nya styrmodell är ett effektivt verktyg för hela kommunkoncernen. Lyssna till hur Nordanstigs kommun effektiviserade verksamheten genom att ta fram en modell som alla kommunförvaltningar tillsammans kunde använda sig av för att eliminera dubbelarbete och se tydliga effektmål.

Fredrik Pahlberg, Kommunchef Nordanstig

Torsdag kl.14.20 – 14.50 

PRAKTIKFALL: GRÄNSÖVERSKRIDANDE DIGITALISERING – ETT PRISBELÖNT SAMVERKANSPROJEKT
I Halmstad byggs digitaliserade lägenheter för äldre vars syfte är att med teknikens hjälp bidra till
att äldre medborgare få ökade möjligheter att klara sig själva, och därmed också bo kvar i sina hem längre. Projektet är ett samarbete mellan Hemvårdsförvaltningen, HFAB, Halmstads stadsnät, Region Halland, Hälsoteknikcentrum och Högskolan i Halmstad. Hur kan man i en konstellation med så många aktörer generera innovativa lösningar som bidrar till samhällsnyttan? Lyssna till vinnaren av eDiamond award 2019 och inspireras till era framtid samverkansprojekt.

Jennie Vidal, Förvaltningschef, Hemvårdsförvaltningen Halmstad Kommun, Catharina Rydberg Lilja, VD HFAB, Halmstads Fastighets AB, Halmstads kommun, Erik Eriksson, VD HSAB, Halmstads Stadsnät AB, Halmstads kommun.

Torsdag kl.15.20 – 15.50 KOMMANDE PROGRAMPUNKT

ATT LEDA I UTMANANDE SITUATIONER

Onsdag kl.14.20 – 14.50

Lyckad digitalisering kräver förändring!
Det är många verksamheter som infört både digitala tjänster och automatisering. En utmaning är att nå önskad effekt och nytta med sin investering. Ofta inför man ny teknik men verksamheten arbetar på som förut.  Under seminariet får ni ta del av en modell för att förändra arbetssätt och processer så man får ut maximalt av införd ny teknik. Du kommer få en god insikt i tillvägagångssätt, utmaningar och risker för ett lyckat förändringsarbete.
Peter Olsson, VD, Xmentor Management AB och Inge Hansson, Managementkonsult och förändringsledare

Onsdag kl.15.20 – 15.50

Rätt kompetens kräver rätt ledarskap!
Vi vill alla vara en arbetsgivare som attraherar rätt medarbetare och som fortsätter att vara attraktiva under hela deras anställningstid. Frågan är hur man som arbetsgivare lever upp till denna målbild? Under detta seminarium får du nycklarna till hur man, genom att arbeta strategiskt med kompetens och ledarskap, kan bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke i en alltmer transparent och digitaliserad värld.
Måns Fahlander, Managementkonsult Pro&Pro

Torsdag kl.14.20 – 14.50 

DET DISRUPTIVA NUET – OFFENTLIG SEKTORS ROLL I DEN NYA VÄRLDEN
Hur påverkas kommuner och regioner av den nya och ständigt ombytliga omvärld som vi befinner oss i och
vilka möjligheter medför den? Just nu slår globalisering, klimatfrågan, digitaliseringen m.m. igenom fullt ut
med de möjligheterna och utmaningar som det innebär. Vilka förändringar kommer och vilka krav ställer det
på dig och din organisation? Lyssna till Carl-Martin och diskutera dessa frågor tillsammans med honom.
Carl-Martin Lanér, Kommundirektör, Karlskrona

Torsdag kl.15.20 – 15.50

GE MIG ENKLA LÖSNINGAR! – HUR KAN OFFENTLIG SEKTOR KOMMUNICERA FÖR ATT
MÖTA KRAVEN FRÅN EN ALLT MER POLARISERAD OMVÄRLD?
Vi lever i en tid då gapet mellan uppfattningen av verkligheten och verkligheten blir allt större. Det finns
en brinnande önskan om enkla lösningar, något som populister gärna utnyttjar i sin retorik. Men vi alla vet
att vår komplexa värld kräver komplexa lösningar. Vi i det offentliga jobbar ofta att i samverkan med andra
offentliga (och övriga) aktörer fram de komplexa lösningarna. För detta blir vi ofta kritiserade. Hur ska
en ledare i offentlig sektor hantera denna komplexa situation? Välkommen till ett interaktivt panelsamtal om
vikten av rak, sanningsenlig kommunikation i en polarisera värld.
Samtalsledare Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör, MSB m.fl.

CHEF SOM PROFESSION

Onsdag kl.14.20 – 14.50

Tillitsfull styrning och ledning – hur överbryggas gapet mellan teori och praktik?
Regeringens Tillitsdelegations slutsatser är att detaljstyrningen behöver minska och handlingsfriheten öka i offentlig sektor. Detta för att tillvarata medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Många är benägna att hålla med om teorierna – men hur får vi till det i verkligheten?
Karin Tenelius, VD och grundare, Tuff ledarskapsträning

Onsdag kl.15.00 – 15.30

Hur maximeras verksamheten och de anställdas potential & vem ser till att det sker?
En övervägande majoritet av alla yrkesverksamma är anställda i organisationer som är strukturerade hierarkiskt. Vad säger forskningen om hur man leder och tar vara på de personella resurserna i sådana organisationer på bästa möjliga sätt? Ulf Lindberg, CEO Enhancer

Torsdag kl.14.20 – 14.50 

CHEFEN, PERSONALEN OCH SKÄRMTIDEN
– SÅ UNDVIKER DU ATT SKÄRMEN BLIR ETT HÄLSOPROBLEM
Dagens uppkopplade samhälle gör att vi spenderar allt mer timmar framför en skärm. Även i
offentlig sektor ökar arbetet som kräver skärmtid och med denna utveckling kommer en ny typ av
arbetsmiljöproblem. Hur påverkar ögonspänningar din kropp och hälsa? Fel val av bildskärm och
inställningar kan i dess förlängning leda till större skador än vad man kan tro. Under denna föreläsning
kommer du interaktivt att ta del av knep hur man kan undvika arbetsrelaterade skador framför
bildskärmen.
Tom-Stefan Witting, Ergoterapeut, Neurolized Sports Academy

Torsdag kl.15.20 – 15.50

SÄNK TRÖSKLARNA FÖR ATT LEDA EN FÖRÄNDRING
Inom offentlig sektor har vi många ramverk och modeller som vi behöver nyttja och omsätta i handling när vi ska utveckla våra verksamheter. Sundsvalls kommun har vävt samman ramverken för nyttorealisering, förändringsledning och behovsdriven utveckling till en arbetsmetodik i syfte att sänka trösklarna för att komma igång med utvecklingsarbetet och lyckas hämta hem nytta och skapa verkligt värde. Kom och ta del av metodiken och några konkreta tips du kan omsätta i din egen organisation.
Ann-Charlotte Gustafsson, IT-strateg, Sundsvalls kommun

UNCONFERENCE

FÖRBOKNING KRÄVS

Onsdag kl.13.30-14.10

SÅ RIGGAR DU ER ORGANISATION FÖR LYCKADE UPPHANDLINGAR!
Vad krävs av organisationen och dig som ledare för att lyckas med upphandling? Ta del av hur andra gjort för att lyckas och få med dig praktiska tips på vad du kan göra i din egen organisation.

Samtalsledare: Maria Öhman, strateg, Niklaz Kling, strateg och Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten

Torsdag kl.13.30-14.10

DIGITALISERINGSGUIDEN – LEDARENS LILLA RÖDA
Upptäck verktyget som syftar till att samla lösningar och stöd utifrån kommunala verksamheters utmaningar. Kort och gott ett verktyg för ledaren och verksamhetsutvecklaren att starta sin resa genom. Att utifrån sitt verksamhetsområde och sina utmaningar tratta ner lösningar och erfarenheter från andra, för att få en bättre språngbräda för det kommande arbetet med digitalisering.
Jari Koponen, IT-strateg, Sundsvalls kommun

Lämna ett svar