LEDARSKAP OCH STYRNING

SAL Galaxen

Onsdag kl. 14.20 – 14.50. Tillitsbaserat ledarskap 2.0 – Så kommer du vidare
Hur genomförs förändringarna i offentlig sektor i praktiken utefter ett tillitsbaserat ledarskap? Vilka utmaningar finns och hur förändras ledarskapsstrukturen? Laura Hartman ger dig praktiska exempel och tips på hur du som chef kan tillämpa och implementera tillitsbaserat ledarskap i din organisation.
Laura Hartman Ordf Tillitsdelegationen, regeringskansliet

Onsdag kl.15.00 – 15.30. Modern styrning och ledning i offentlig förvaltning
Hur kan modern styrning ge en tydlig riktning till en organisation samtidigt som den möjliggör kreativitet och energi hos medarbetarna?
Samtal med Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun, Thomas Hagman, stabschef, Arbetsförmedlingen och Mattias Jansson, SKL chef för enheten demokrati och styrning, modererat av Micael Mathsson, Gaia Leadership

Torsdag 14.20-14.50. Tillit i styrningen – skapa förutsättningar som ger medarbetarna möjlighet att agera!
Tillitsbaserat ledarskap och styrning behöver rätt förutsättningar för att kunna bli verklighet. Ambitionen att leda med tillit snubblar ofta på hinder i verksamhetens styrmodell och hur vi leder våra medarbetare i vardagen. Hur skapas då förutsättningar där struktur och kultur möjliggör att tillit i ledarskapet och god verksamhetsstyrning frigör potentialen ur alla perspektiv?
Dag Larsson, managementkonsult (CMC) och VD Ekan Management och Ulrika Antonsson, managementkonsult, certifierad coach samt ledar- och medarbetarutvecklare

Torsdag kl.15.00 – 15.30. PRAKTIKFALL, Få ordning på besluten och nå dina mål med rätt ledningssystem
Med ett ledningssystem enligt ISO 9001 effektiviserar du verksamheten och förstärker organisationens processer och samordning. Nyttan blir tydlig i uppdraget och ökar tilltron hos både medborgare, medarbetare och leverantörer.
Under seminariet får du veta mer om ledningssystem och hur Västerviks kommun når framgång med sitt kvalitetsledningssystem.
Esbjörn Grandalen, processledare för ledningssystem, Västerviks kommun
Tina Bohlin, projektledare inom kvalitetsledning, SIS, Swedish Standards Institute

LEDARSKAP OCH DIGITALISERING

SAL Cosmos

Onsdag kl. 14.20 – 14.50. Praktikfall: Digitalisering – hur vet vi att vi är på rätt väg?

Transportstyrelsen har tagit ett helhetsgrepp kring digitalisering som utgår från en digital agenda. För att lättare följa upp hur det går har myndigheten utvecklat ett uppföljningsverktyg, e-index. Vi presenterar hur detta är uppbyggt och vilka överväganden som gjorts längs vägen. Vi diskuterar också hur e-index kan användas som ett verktyg i verksamhetsutvecklingen och vad vi lärt oss efter de första mätningarna.
Karin García Ambrosiani
, Syntell AB, Fredric Skargren, Transportstyrelsen

Onsdag kl. 15.00-15.30. PRAKTIKFALL: Att leda digitalisering och AI i en mindre kommun
Tomelilla kommun tar ett helhetsgrepp kring digitalisering och AI. Vi tar hjälp med analys och utveckling samt ser till att leda nödvändigt förändringsarbete. Vi frigör tid så att proffs får vara proffs, dvs vi låter våra medarbetare framtidssäkra huvudsysslorna i kommunen.
Britt-Marie Börjesson är kommundirektör i Tomelilla kommun

Torsdag kl.14.20 – 14.50. Det digitala ledarskapet i praktiken – Så blir du en vinnare i digital transformation Ta del av de bästa ledarskapstipsen av årets offentliga chef 2018. Besök föreläsningen och få de viktigaste framgångsfaktorer och sambanden med tillitsbaserat ledarskap. Varför skall digitaliseringen drivas på ledningsnivå i kommuner? Hur avgör digitaliseringen organisationens utveckling?
Carl-Martin Lanér, Kommundirektör Karlskrona

Torsdag kl.15.20 – 15.50. Ledarens främsta verktyg för digital transformation
Vi ställs inför förändringar hela tiden och digitalisering ställer många gamla sanningar till sin spets. Som ledare gäller det att kunna hålla ett strategiskt fokus i en komplex omvärld. Utmaningen ligger i att bygga kompetens och förmåga inom sin organisation. För att lyckas är en löpande dialog med användare och andra intressenter avgörande.
Katarina von Goës, chef för samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen

ORGANISATION OCH SAMVERKAN

SAL Stora Stjärnrummet

Onsdag kl.14.20 – 14.50. PRAKTIKFALL: 25 Kommundirektörer om ledarskap och styrning
Moderator leder ett samtal kring kommundirektörens utmaningar och möjligheter. Gaia Leaderships Micael Mathsson i samtal med utvalda ledare om resultatet av en samtalsserie med 25 av landets kommundirektörer. Hur ser de på ledarskap och styrning? Vilka är kommunsektorns viktigaste utmaningar och vilka är möjligheterna?
Micael Mathsson Gaia Leadership, , Mikael Lekfalk, kommundirektör, Luleå kommun och Malin Aronsson, kommundirektör, Gislaveds kommun

Onsdag kl.15.00 – 15.30. Hur mäter och effektiviserar man ledningsprocessen? På vetenskaplig grund!
Ulf Lindberg har varit rådgivare till hundratals ledningar av företag och offentliga organisationer för att optimera styr och ledningsprocessen i deras verksamhet. Han delar med sig av sin kunskap om ledningsprocessen och ger konkreta effektiviseringstips. Ulf har också mångårig erfarenhet från exekutiva positioner i globala bolag och som VD i entreprenörsbolag.
Ulf Lindberg Enhancer

Torsdag kl.14.20 – 14.50. Samspel avgörande för att lösa komplexa utmaningar
I dagens snabbt föränderliga samhälle med bland annat digitalisering och hållbarhetsfrågor som möjlighet och utmaning är samverkan viktigare än någonsin.
Kristina Alser, tidigare landshövding i Kronobergs län, idag bl a ordf Tillväxtverket samt Katarina von Goës, Chef för samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen och tidigare kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar samtalar om framgångsfaktorer för samverkan och vilka krav det ställer på ledare i offentlig sektor.

Torsdag kl.15.00 – 15.30. Tillsammans – Hur vi samlar kraften och når ett högre engagemang på den digitala resan
Ta chansen att lyssna på Jonas som beskriver hur vi med digital teknologi kan göra det konsulter normalt gör, men helt själva och till en bråkdel av kostnaden. Jonas ger oss Drömresan – en metod som låter ledare och medarbetare vara med i samskapandet av den digitala resan. Resultatet visar sig i ökat samarbete, högre engagemang och ökat medansvar hos alla.
Jonas Hammarberg, n´gager, coach med fokus på digital ledarskap, en av landets mest anlitade föreläsare inom digitalt ledarskap.

LEDARSKAP OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

SAL Lilla Stjärnrummet

Onsdag kl.14.20 – 14.50. PRAKTIKFALL: Vinnaren “årets nyskapande chef 2018” Kreativitet och motivation som motor för förbättring
Hur skapar man som ledare förutsättningar för att utvecklingen drivs av medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar? Hur skapar man förutsättningar för en effektkultur i organisationen? Hur vet man att man är på rätt väg? Du får träffa kommundirektör och utvecklingschef som delger reflektioner samt strategiskt handfasta tips från utvecklingsresan så här långt i Enköpings kommun.
Peter Lund, kommundirektör Enköpings kommun och Christin Tjärnheden, utvecklingschef Enköpings kommun
och 2018 års pristagare i kategorin Årets Nyskapande Chef

Onsdag kl.15.00 – 15.30. Ledarskap för ickechefer – så skapar vi en kreativ och attraktiv arbetsplats
Dagens snabba förändringar, utmaningar och möjligheter förutsätter att alla iklär sig en ledarroll, oavsett om man är chef eller medarbetare. Hur etablerar man en kultur där varje individ ser sig som en ledare? Det vill säga att medarbetare både vill och kan ta sitt ansvar både för organisationens framgång såväl som sin egen.
Per Stålhem, Gaia Leadership, samtalar tillsammans med Kristian Kindstedt, HR-chef Skärholmens stadsdelsförvaltning och Therese Bendelin HR-chef Riksantikvarieämbetet.

Torsdag kl.14.20 – 14.50. Så vinner du kampen om kompetensen
Hur ska den offentliga sektorn lyckas locka till sig – och behålla – de bästa talangerna i den ökande konkurrensen från det privata näringslivet?
Få tips och inspiration för hur du kan paketera ditt erbjudande på ett attraktivt sätt, och göra dina medarbetare till positiva ambassadörer för ditt arbetsgivarvarumärke.
Viktor Dahl HR-konsult som har flera års erfarenhet från employer branding-arbete i kommuner och Sarah Cain som arbetar med affärsutveckling på Benify och har ansvarat för en storskalig studie fokuserad på medarbetares uppfattning av arbetsgivarerbjudandet

Torsdag kl.15.20 – 15.50. Framtida arbetssätt för att möta utmaningarna med personal och kompetensförsörjning
Bristen på personal är redan i dagsläget stor i många kommuner och ser inte ut att avta. Det gäller därför att arbeta strategiskt och långsiktigt. Nu finns kompetensförsörjningsanalysen med syfte att hjälpa kommunen med deras arbete kring att förutsäga hur stort behovet av personal i kommunen är och i förlängningen kunna säkra rätt kompetens i kommunens verksamheter.
Susanna Collijn Rådgivare offentlig sektor på PwC

UNCONFERENCE

Vad föredrar du? Viktiga möten som är tråkiga eller viktiga möten som engagerar?
Vad är det egentligen som skapar engagemang, interaktion och delaktighet under våra möten? En sak kan vi vara klara över: oavsett vad vi talar om, resonerar kring eller diskuterar så är det oerhört mycket mer än själva innehållet som påverkar. Med humor, allvar och i samspel med deltagarna synliggör Per Furumo utifrån forskning från bl a Harvard University vad det handlar om. Välkomna till en föreläsning om möteskultur, beteenden och muntlig kommunikation.
Per Furumo Voice and Message AB Muntlig, framställning/retorik/presentationsteknik


Fler intressanta programpunkter släpps inom kort.

Kommentera