Sundsvallsregionen – Värd för Offentlig Chef 2020

Syftet med Sundsvallsregionen är främst att samverka för att förbättra livskvaliteten för invånarna. Medlemskommunerna samarbetar inom regionen istället för att konkurrera med varandra, bland annat genom att verka för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik, ett stärkt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer.
Läs mer här: www.sundsvallsregionen.se

Benify

Benify hjälper arbetsgivare inom privat och offentlig sektor att få bukt med de största utmaningarna idag: rekrytera och behålla rätt kompetens, ökade sjukskrivningar och privatekonomisk oro. Våra redskap är mångårig erfarenhet, gedigen expertis och världens mest individanpassade medarbetarportal – som har en miljon användare bara i Sverige och även finns som app. Resultatet är nöjdare, friskare och mer engagerade medarbetare som stannar kvar längre och blir goda ambassadörer för arbetsgivarvarumärket.
Läs mer påwww.benify.se

Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: offentligaaffarer.se

Gaia leadership
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och består idag av ett 60-tal konsulter.
Läs mer på: www.gaialeadership.se

Bitoreq
Frigör tid och skapa en attraktivare arbetsplats. Bitoreq AB automatiserar återkommande och regelstyrda administrativa arbetsuppgifter för att frigöra tid och låta proffs vara proffs. Vi har kompetens att stötta offentlig och privat verksamhet att effektivt hantera den fortsatta digitaliseringen. Våra kunder ska vara trygga i att anlita Bitoreq!
Läs mer här: www.bitoreq.com

Enhancer

Enhancer consulting är experter och rådgivare i hur man bäst leder och strukturerar organisationer. Sedan 1998 har Enhancer hjälpt chefer och ledare på över 200 företag och institut att klargöra sin strategi och utveckla organisationen för att få bästa resultat.
Läs mer på: www.enhancer.se

Pro&Pro
Vi hjälper dig att förstå framtiden och utveckla framgångsrika verksamheter
Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta din affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå. En innovativ helhetspartner som brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar. Med strukturerade processer och tydliga värderingar skapar vi rätt förutsättningar för kreativitet, innovation och effektivitet för såväl offentliga som privata aktörer.
– Makes people and business successful –

Läs mer: www.proandpro.se

SIS
SIS driver och samordnar standardisering i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.
Läs mer här www.sis.se

Vill du bli partner under Offentlig Chef?

Kommentera