Benify

Benify hjälper arbetsgivare inom privat och offentlig sektor att få bukt med de största utmaningarna idag: rekrytera och behålla rätt kompetens, ökade sjukskrivningar och privatekonomisk oro. Våra redskap är mångårig erfarenhet, gedigen expertis och världens mest individanpassade medarbetarportal – som har en miljon användare bara i Sverige och även finns som app. Resultatet är nöjdare, friskare och mer engagerade medarbetare som stannar kvar längre och blir goda ambassadörer för arbetsgivarvarumärket.
Läs mer påwww.benify.se

Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: offentligaaffarer.se

Gaia leadership
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och består idag av ett 60-tal konsulter.
Läs mer på: www.gaialeadership.se

Bitoreq
Frigör tid och skapa en attraktivare arbetsplats. Bitoreq AB automatiserar återkommande och regelstyrda administrativa arbetsuppgifter för att frigöra tid och låta proffs vara proffs. Vi har kompetens att stötta offentlig och privat verksamhet att effektivt hantera den fortsatta digitaliseringen. Våra kunder ska vara trygga i att anlita Bitoreq!
Läs mer här: www.bitoreq.com

Enhancer

Enhancer consulting är experter och rådgivare i hur man bäst leder och strukturerar organisationer. Sedan 1998 har Enhancer hjälpt chefer och ledare på över 200 företag och institut att klargöra sin strategi och utveckla organisationen för att få bästa resultat.
Läs mer på: www.enhancer.se

Ekan management
Ekan Management är ett managementkonsultbolag med mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att uppnå sina ambitioner. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet. Verksamheten har i sitt ursprungs i skandinavisk management och bolaget är idag internationellt drivande inom Management Innovation bland annat som representant för Beyond Budgeting Institute i Sverige.

Läs mer: www.ekan.com

PwC
För ett företagande som inger förtroende
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 45 000 kunder.

Läs mer: www.pwc.se

Syntell
Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner med beprövade metoder för utveckling och effektivisering av verksamhet, organisation, processer och styrning. Vi garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av våra expertkonsulter.
Läs mer här: www.syntell.se

SIS
SIS driver och samordnar standardisering i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.
Läs mer här www.sis.se

N’GAGER
Digitaliseringen av den offentliga sektorn har startat och med den kommer den största förändringen vi upplevt i modern tid. Men oavsett hur fin teknologi vi tillför kommer effekterna inte ut, om inte människor väljer att förändras. Kulturen behöver utvecklas och för det behöver ledare utveckla sitt ledarskap. N’GAGER är en unik digital plattform som hjälper organisationer att göra det som konsulterna normalt gör själva. Identifiera vägen framåt, träna ledarskapet för uppgifter, få förändringen att ske.

Läs mer på www.ngager.se/offentligsektor

Vill du bli partner under Offentlig Chef?

Kommentera