Benify

Benify hjälper arbetsgivare inom privat och offentlig sektor att få bukt med de största utmaningarna idag: rekrytera och behålla rätt kompetens, ökade sjukskrivningar och privatekonomisk oro. Våra redskap är mångårig erfarenhet, gedigen expertis och världens mest individanpassade medarbetarportal – som har en miljon användare bara i Sverige och även finns som app. Resultatet är nöjdare, friskare och mer engagerade medarbetare som stannar kvar längre och blir goda ambassadörer för arbetsgivarvarumärket.
Läs mer påwww.benify.se

Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: offentligaaffarer.se

Gaia leadership
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och består idag av ett 60-tal konsulter. Läs mer på: www.gaialeadership.se

Bitoreq
Frigör tid och skapa en attraktivare arbetsplats. Bitoreq AB automatiserar återkommande och regelstyrda administrativa arbetsuppgifter för att frigöra tid och låta proffs vara proffs. Vi har kompetens att stötta offentlig och privat verksamhet att effektivt hantera den fortsatta digitaliseringen. Våra kunder ska vara trygga i att anlita Bitoreq!

Enhancer

Enhancer consulting är experter och rådgivare i hur man bäst leder och strukturerar organisationer. Sedan 1998 har Enhancer hjälpt chefer och ledare på över 200 företag och institut att klargöra sin strategi och utveckla organisationen för att få bästa resultat. Läs mer på: www.enhancer.se

Ekan management
Vi hjälper företag och organisationer att utvecklas i takt med sin verklighet. Våra kunder är allt ifrån globala koncerner och lokala företag till myndigheter och offentlig service. Oavsett bransch handlar uppdragen om att skapa kraftfulla och hållbara organisationer som bidrar med nytta och värde till sin omvärld.

Läs mer: www.ekan.com

Kommentera