Acceptus AB
Acceptus erbjuder erfarna interimschefer med gedigen sjukvårdsbakgrund, projektledare för implementering av e-hälsotjänster samt Utvecklingsprogram för Ledare i Vården. Vi har lång erfarenhet av ledarskap och bred kompetens inom e-hälsa hos både kommuner, landsting och privata vårdgivare. Vi utför uppdrag i hela Sverige och har vårt kontor i Stockholm. Acceptus har en tydlig vision och strategi för att möta behoven i framtidens vård och omsorg. Läs mer på www.acceptus.se

Benify

Benify hjälper arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor att få nöjdare och mer engagerade medarbetare, vilket i sin tur ger minskad personalomsättning, ökad produktivitet och enklare rekrytering. I vår smarta portal kan medarbetarna se värdet av sin totala kompensation, ta del av förmåner, få skräddarsydd information, gå igenom on- eller offboarding och besvara enkäter. Hela portalen ryms dessutom i en app – tillgänglig var och när som helst. Portalen underlättar den interna kommunikationen och minskar administrationen kring t.ex. lön, förmåner och godkännande av bisysslor.
Läs mer påwww.benify.se

Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: offentligaaffarer.se

Gaia leadership
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och består idag av ett 60-tal konsulter. Läs mer på: www.gaialeadership.se

Utbildning.se

Utbildning.se är en söktjänst för vidareutbildning där vi samlat närmare 8 000 kurser från cirka 300 olika utbildningsarrangörer. Här finns både kortare och längre utbildningar över hela landet och inom de flesta branscher och områden. Vår målsättning är att alla yrkesverksamma personer via oss enkelt ska kunna söka, hitta och jämföra olika utbildningsalternativ. Vi hjälper utbildningsföretag att marknadsföra sina utbildningar och yrkesverksamma att hitta den utbildning som matchar deras behov. Vår tjänst används idag av de flesta företag i Sverige, inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer på: utbildning.se

Enhancer

Enhancer consulting är experter och rådgivare i hur man bäst leder och strukturerar organisationer. Sedan 1998 har Enhancer hjälpt chefer och ledare på över 200 företag och institut att klargöra sin strategi och utveckla organisationen för att få bästa resultat. Läs mer på: www.enhancer.se

Svensk Chefsförening

Chefsföreningen för akademiker och en del av Akademikerförbundet SSR. Vi ger dig stöd och råd om din roll och anställning som chef. Vi arbetar för bättre chefsförutsättningar och dina utvecklingsmöjligheter, stimulerar debatt och forskning i chefsfrågor. Våra medlemmar finns inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer på: www.akademssr.se

Kontura

Kontura bygger uppdrag på såväl beprövad som forskningsbaserad erfarenhet. Genom att mäta effekterna i verksamheten ser vi till att synliggöra utlovat resultat. Vi har arbetat i ett trettiotal länder med uppdrag inom ett brett fält med särskild tyngdpunkt på kulturens roll i arbetslivet. I dag är vi ett vältrimmat konsultföretag inom management och organisation. Vårt företag bildades 1975 och torde vara ett av de äldsta i landet. Det om något tyder på ansvarsfulla och efterfrågade insatser. Läs mer: www.kontura.se

Indea

Vår kompetens spänner från mätningar och uppdragstolkning till förändringsledning och kompetensutveckling. Utveckling av strukturer som möjliggör hållbar utveckling blir pricken över alltihop. Våra konsulter har erfarenheter från företagsledning, marknadsutveckling och politiskt styrda organisationer. Vi på INDEA jobbar med verksamhetsutveckling så som processledning, coaching, medarbetarutveckling, ledningsutveckling samt organisationsutveckling. Läs mer: www.indea.se

Xmentor management

Xmentor skapar lösningar för att operativt leda, stötta och driva förändringar. Alla våra konsulter har många års erfarenhet från olika typer av ledningsarbete, verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Alla arbetar för att hjälpa kunderna att, på ett eller annat vis, leda eller stötta förändringsarbeten – stora som små. Läs mer: www.xmentor.se

Actea

Visionsarbete, målstyrning, ledningsgruppsutveckling, ledarskapsprogram, effektiviseringsåtgärder i verksamheten, IT ledning & styrning samt organisationsstrukturer som skapar högpresterande arbetssätt och genomförandekraft. Actea Consulting är ett expansivt kunskapsföretag med över 30 st ramavtal inom näringsliv och offentlig sektor. Läs mer på: www.actea.se.

Region Uppsala

Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här. Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling är Region Uppsalas ansvarsområden. I Region Uppsala har ledarskapet en betydelsefull roll. Bra ledarskap är en förutsättning för att tillsammans med medarbetarna driva en framgångsrik och hållbar utveckling både i verksamheterna och i Uppsala län. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas som chef. Vi erbjuder en bredd av utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att våra chefer ska få rätt förutsättningar att växa i sitt ledarskap. Region Uppsala har cirka 11 800 medarbetare. Här växer kunskap och människor! Läs mer: www.regionuppsala.se

IPF

IPF vid Uppsala universitet är ett samverkansnav för kunskapande och utveckling inom organisation och ledarskap. Genom praktiknära forskning och utvecklingsstöd till organisationer, chefer och ledare skapar vi förutsättningar att bättre hantera dagens och morgondagens komplexa utmaningar. Läs mer: www.ipf.se

ERGOFF

Vår mission, att få människor att Må bra på jobbet! Ergoff Miljö AB grundades 1995 i Uppsala med fokus på ergonomiska kontorslösningar. Idag arbetar vi rikstäckande med att förebygga, anpassa och åtgärda arbetsmiljön hos våra kunder. Vi levererar med personligt engagemang, unik kompetens på produkter och gedigen kunskap om kroppen. I mer än 20 år har vi hjälpt medarbetare att må bra på jobbet och möjliggör för företaget och organisationen att utvecklas optimalt. Till hands har vi ett ledande sortiment av produkter, tjänster och lösningar inom segmenten ergonomi, kontorsinredning och friskvård. Läs mer på www.ergoff.se

Kommentera