För femte året utser vi vinnaren av utmärkelsen ”Årets Offentliga Chef”, ett pris i samarbete med Offentliga Affärer som delas ut under banketten för Offentlig Chef 2017 den 18 januari i Uppsala.

Priset tillfaller den chef inom den offentliga sektorn som fått andra ledare att utvecklas och växa. Personen ska även genom sitt ledarskap ha motiverat, engagerat och inspirerat sina medarbetare.

Vem vinner utmärkelsen Årets offentliga chef?

André Hagberg, Avdelningschef Verksamhetsstöd och Medborgarservice, Järfälla kommun

André Hagberg beskriver sig själv som en visionär förbättrare som får saker gjorda. Han vill tillsammans med sina medarbetare enas i en modern vision där de ska leverera utifrån medborgarnas riktiga behov. I Järfälla kommun har han genom sitt engagemang lyckats vända kulturen till ett serviceinriktat utifrån-och-in-tänk genom att han vågar ifrågasätta, prova nya lösningar och vågar tro på medarbetarens egen förmåga.

Ann Hellenius, CIO, Stockholms Stad

Värderingar är det som styr Ann Hellenius ledarskap, där det också är viktigt att styra och leda i en tydlighet, uppmärksamma starka prestationer och bygga mycket på glädje och stolthet. Hon förstår både medarbetare och verksamhet och vill hitta sätt där de blir motiverade till att skapa en förändring. Under året har hennes medarbetare under Anns ledning både klarat av sin egen transformation samtidigt som de skapat starka leveranser och de har fått fantastiskt fina resultat.

Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör, Landstinget i Kalmar Län

Anna Strömblad vill vara en tillgänglig, nyfiken och modig chef som arbetar med båda hjärna, hjärta och hand där hennes roll är att ge varje medarbetare de bästa förutsättningarna. Hennes engagemang smittar av sig och hon är tydlig med att sätta upp mål och fråga efter resultat. Trots att hon som kommunikationschef kan vara borta mycket är hon alltid nåbar och tillgänglig och hon har fått till en självgående enhet där hon bollar allas kvaliteter för att få ut bästa effekt av teamets totala kompetens.

Birgitta Roos, Stadsdelsdirektör, Göteborgs Stad

Birgitta Roos har stor erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation där hon utstrålar trygghet, ärlighet och transparens, vilket både politiker och medarbetare uppskattar. Hon ser sig själv som inlyssnande, lösningsinriktad, engagerad och nyfiken, vilket är hennes sätt att vara. Hon har ett stort kontaktnät och räds inte att använda det och hon ses som en tydlig och empatisk chef som ser och hör alla i stora så väl som små organisationer.

Katarina Lindberg, Utbildningschef, Mariestads kommun

Katarina Lindberg har skapat en tillåtande atmosfär där hon ser varje medarbetare och dennes potential. Hennes verktyg är att förstärka styrkorna och kompensera för svagheterna och de har skapat en prestigelös delarkultur där teamet hjälps åt och motiveras av att Katarina ger ett tydligt uppdrag och visar hur de ska arbeta och vägen till målet. De har lyckats göra en förbättringsresa på kort tid på alla nivåer där de nu fått alla att ro åt samma håll ihop med politiken, fackliga företrädare och chefer på alla nivåer.

Monica Berglund, Direktör, Tre Stiftelser

Monica Berglund har ett brinnande engagemang kring sitt uppdrag, där hon vill göra skillnad för de äldre och det gör hon genom att skapa en attraktiv arbetsplats. Hon satsar mycket på kompetensutveckling och ser till att ha motiverade medarbetare som hon kan arbeta tillsammans med för värdegrunden. Hon beskrivs som en tydlig, drivande, målinriktad och klok chef som vill få andra att växa.

Palle Lundberg, Stadsdirektör, Helsingborgs Stad

Palle Lundberg beskrivs som en modig visionär med stort engagemang och han försöker leda med både hjärta och hjärna. Han är tydlig med vart de är på väg och lyfter fram medarbetare som gör ett bra arbete i stadens visions riktning. Han har implementerat vikten av kultur, struktur och riktning och drivit ett omfattande arbete med ledarskap och medarbetskap i fokus. Han lägger alltid stor vikt vid målbilden och har ett oerhört starkt förändringsdriv.

Peter Nyberg, Kommundirektör, Östhammars kommun

Med ena foten i det lokalt angelägna och andra i omvärldsbevakning har han ett oerhört inkluderande och delegerande ledarskap med stark tro på kunskapen i linjeorganisationen. Han bryr sig om alla i verksamheten och visar stort förtroende för sina medarbetare. Med lika delar integritet, humor, skärpa och självdistans leder han mot tydliga mål där man vågar testa och göra fel för att hitta rätt väg.

 

Kommentera