Varje år under konferensen Offentlig Chef, mötesplatsen för landets offentliga chefer, delas priset ut till den ledare som bäst motsvarar de vinnande kriterierna.

Nytt för i år är att det finns två kategorier:
Årets offentliga chef och Årets nyskapande chef

Årets offentliga chef är tänkt att gynna och motivera till god ledarskapskultur inom landets offentliga verksamheter.

Årets nyskapande chef är tänkt att prisa de som gjort ett extra utvecklingsarbete kring organisationsutveckling eller digitalisering som förbättrat organisationen.

Priserna är instiftade av Tidningen Offentliga Affärer och prisutdelningen sker i samarbete med värdstaden Uppsala kommun som också deltar i årets jury under banketten på Uppsala slott den 30 januari 2019.

Skicka in ditt förslag till årets Offentliga Chef här

NOMINERADE TILL ÅRETS OFFENTLIGA CHEF 2018

Emelie Grind, Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun
Emelie Grind sätter medarbetarutveckling i centrum genom att alltid låta medarbetarna ta ett stort ansvar i projekten. Detta kombinerat med hög kompetens, mod och nyfikenhet resulterar i ett chefskap som genererar en organisation som levererar rätt sak i rätt tid och till rätt kostnad. Hon coachar såväl nyanställda som erfarna medarbetare på ett sätt som gör att alla medarbetare känner stolthet över vad de presterar.

Sara Wrethed, Samhällsutvecklingschef, Botkyrka kommun
Sara är en avdelningschef som har en stor tillit till sina medarbetare. Hon har en förmåga att sätta sig in i varje medarbetares uppdrag vilket gör att hon har full koll på vad var och en gör. Hon har också visat stor känsla i förändringsarbeten där hennes empati och förmåga att kunna lyssna in olika människor och åsikter varit en stor tillgång.

Pernilla Henriksson, Äldreomsorgsdirektör, Umeå kommun
Pernilla har en förmåga att visualisera både målsättningar, beslut och uppföljningar med ett tydligt bildspråk. Med denna tydlighet har hon som chef byggt upp ett stort förtroendekapital hos såväl medarbetarna som hos politikerna. Värme, tydlighet och drivkraft är signum för hennes ledarskap vilket resulterat i en organisation som känner glädje och trygghet.

Carl-Martin Lanér, Kommunchef, Karlskrona kommun
Carl-Martin är kommunchef i Karlskrona sedan två år. Under denna tid har han på ett tydligt sätt effektiviserat och kortat beslutsvägarna inom organisationen. Genom engagemang och ett lyssnande förhållningssätt har han fått både chefer och organisationen att gå åt samma håll. Att alltid slutföra och följa upp olika projekt är ett signum för Carl-Martin vilket även har smittat av sig på hela kommunorganisationen.

Lina Simola, Chef på arbetsmarknadsenheten, Eskilstuna kommun
Lina har ett chefskap som präglas av ett stort mått av lyssnande samtidigt som hon alltid levererar ett starkt resultat i uppdraget. Hon är nogsam med att kompetensutveckla sina medarbetare vilket kombinerat med hennes inneboende värme och respekt för varje individ gjort henne till en uppskattad och omtyckt chef.

Christina Svedberg, Verksamhetschef vid Operationskliniken, Region Västmanland
Med ett lugn och ett förtroendeingivande chefskap inspirerar Christina hela sin omgivning att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Starkt fokus och hög integritet präglar hennes chefskap och innebär att hon ofta får starkt gehör för sina åsikter och projekt. Hon är också en inspirationskälla som lockar fram det bästa hos medarbetarna.

NOMINERADE TILL ÅRETS NYSKAPANDE CHEF 2018

Jesper Svensson, IT-chef, Lunds kommun
Genom Jespers passion för sitt arbete och hans väl utvecklade chefskap har vi en IT-avdelning i ständig utveckling och förbättring. Med ett starkt driv verkställer Jesper sina idéer och på samma gång lyfter han även sina medarbetare till nya höjder och nivåer. Att Jesper dessutom alltid prioriterar kompetensutveckling är något som medarbetarna också uppskattar.

Maria Persson, Förvaltningschef, Arbetsmarknadsförvaltningen i Karlskrona kommun
Med Maria som chef kan medarbetarna växa och utvecklas. Hon ger goda förutsättningar att leverera utöver det vanliga och bilden av Maria som förvaltningschef visar på en ledare som alltid finns till hands och har hög tillgänglighet. Frågor som ställs besvaras omgående och inget dras i långbänk. Hon har också en förmåga att ta sig tid för varje medarbetare och visar ett stort engagemang och levereraren hög grad av trygghet till hela organisationen.

Daniel Sand, Projektledare, Strängnäs Bostads AB
Daniel är en erfaren chef som på ett utmärkt sätt delar med sig av sin kompetens till sina medarbetare. Han utvecklar och lyfter var och en och är noggrann med att ständigt se till att medarbetarna får ny kompetens och kan utvecklas med nya arbetsuppgifter. Att Daniel dessutom har god människokännedom och en väl utvecklad empati gör att han i sin roll som chef är både omtyckt och respekterad.

Christin Tjärnheden, Utvecklingschef, Enköpings kommun
Christin är en chef som brinner för samverkan på alla plan. Hon är en ledare med empati, en god lyssnare och en kreativ problemlösare. Att få sina medarbetare att känna sig sedda, bekräftade och bli tagna på allvar är några ingredienser som gör Christins chefskap framgångsrikt.  Med hennes fokus på att tydliggöra olika avdelningars gränssnitt har hon fått ett antal avdelningar att ”kroka arm” med varandra vilket resulterat i många goda samarbetsexempel.

Peder Sjölander, IT-chef på Pensionsmyndigheten
Peder både fungerar som en bra chef och agerar som en bra chef genom sitt sätt att motivera sina medarbetare och skapa förståelse i alla led i en omfattande digitaliseringsomställning. Peder både delegerar och fattar beslut på ett sätt som utvecklar både medarbetarna och hela organisationen. Att Pensionsmyndigheten blivit en av de mest attraktiva arbetsplatserna i Stockholm vad gäller IT-jobb är ingen slump.

Annika Ekvall, Förvaltningschef, Miljö- och Hälsoskydd, Kungsbacka kommun
Kompetens, professionalism och omtänksamhet är tre nyckelord i Annikas ledarskap. I en förändringsprocess har hon varit en mycket lyhörd chef och gett stöd till alla medarbetare vilket gjort att allt fler har landat i förändringarna och ser allt det nya enbart positivt. Med en målande retorik får hon både medarbetare och politiker att lyssna.

Kommentera