Varje år under konferensen Offentlig Chef, mötesplatsen för landets offentliga chefer, delas priset ut till den ledare som bäst motsvarar de vinnande kriterierna.

För andra året i rad finns de två kategorier:
Årets offentliga chef och Årets nyskapande chef

Årets offentliga chef är tänkt att gynna och motivera till god ledarskapskultur inom landets offentliga verksamheter.

Årets nyskapande chef är tänkt att prisa de som gjort ett extra utvecklingsarbete kring organisationsutveckling eller digitalisering som förbättrat organisationen.

Priserna är instiftade av Tidningen Offentliga Affärer och prisutdelningen sker under banketten på onsdagen den 13 mars.

De nominerade till Offentlig Chef 2019

Hanna Jarl 450mm

Hanna Jarl, Anstalts- och häktesdirektör, Kriminalvården

Nomineringstext:
Hon har lett sin avdelning under en tid då kriminalvården har genomgått stora förändringar både vad det gäller organisation samt uppdrag. Hon har hela tiden agerat med ett långsiktigt perspektiv och med en positiv attityd.  Hon involverar rätt personer, hon lägger stor vikt på kommunikation och mycket tack vare det har hon klarat att styra sin avdelning genom omorganisationen.

Eva Klang-Vänerklint, Förvaltningschef, Hörby kommun

Nomineringstext:
Eva är en socialchef som med mycket värme ser alla människor, både chefer, medarbetare och medborgare. Utöver det har hon lyckats få en fungerande ekonomi, en god struktur och bättre kvalité i verksamheterna på förvaltningen efter många år med underskott och mycket otydliga rutiner.

Karin_Svanberg_450mm

Karin Svanberg, Enhetschef Brottsförebyggande rådet

Nomineringstext:
Karin Svanberg är en erfaren, modig och nytänkande chef inom rättsväsendet. Hon låter medarbetarna använda all kompetens och erfarenhet för att nå mål samtidigt som hon sätter tydliga ramar. Hon har tålmodigt och målinriktat utvecklat en verksamhet som balanserar metodutveckling och stöd till brottsförebyggande arbete utifrån nationella, regionala och lokala behov.

Sven-Erik Rhen 450mm

Sven-Erik Rhen, Rektor, Storfors kommun

Nomineringstext:
I slutet av förra året utsågs Storfors till ”Årets skolkommun” av SKL. Bakom den framgången ligger till stor del Sven-Eriks ledarskap som inspirerar både anställda och elever till utveckling. Sven-Erik beskrivs som en chef som bygger ett klimat där trygghet, trivsel och utveckling är i fokus. Hans ledarskap lockar anställda långväga ifrån och han är mycket omtyckt bland elever.

Steinunn Asgeirsdottir 450mm

Steinunn Asgeirsdottir, Förvaltningschef, Patientnämnden Stockholms läns landsting

Nomineringstext:
Steinunn har på kort tid förändrat Patientnämnden som tidigare varit en relativt anonym förvaltning och bidragit till att alla medarbetare känner stolthet och glädje för organisationen.  Steinunn kom in med enorm positivitet och med mål att marknadsföra patientnämnden genom att stärka varumärket inifrån och ut. Patienternas synpunkter prioriteras, de anställda trivs och har blivit goda kulturbärare som i sin tur leder till att patientnämndens varumärke har stärkts under Stienunns ledarskap.

Katarina Andersson

Katarina Andersson, Kommundirektör, Falköpings kommun

Nomineringstext:
Hon har byggt ett förändringsledarskap som skapat en medveten omställningsorganisation som klarar att hantera komplexa samhällsutmaningar. Katarina är mån om att lyfta fram alla andra 3200 anställda och kommunens 33 000 medborgare och i det tysta starkt bidrar till samhällsutvecklingen såväl internt som externt.

Marie-Eriksson 450mm

Marie Eriksson, Chef för HR-avdelningen, Domstolsverket

Nomineringstext:
En kreativ chef som inte krånglar till det i onödan. Hon tänker utanför boxen, är bra på att delegera och skapa både delaktighet och engagemang hos både medarbetare och chefer. Trots att Sveriges domstolar är en oerhört formell verksamhet försöker hon ändå komma med nytänk och vågar göra saker annorlunda. Hon står för ett modernt ledarskap helt i linje med vad som krävs för att få dagens medarbetare, unga som mer rutinerade, att trivas och vilja komma till en arbetsplats.

Charlotta Jonegård, Verksamhetsområdet, Inköp, service och logistik., Region Östergötland

Nomineringstext:
Charlotta ger rätt förutsättningar för medarbetares idéer att växa, en möjliggörare som skapar ett klimat, en kultur och ett system för en utvecklande verksamhet. Hon har en förmåga att stanna upp, lyssna in, tänka från ett annat håll och stiga åt sidan och släppa fram andra medarbetare.
Hon ifrågasätter och utmanar rådande ”sanningar” inom myndigheten samt hittar kreativa sätt att utveckla verksamheten.

Kommentera