Varje år under konferensen Offentlig Chef, mötesplatsen för landets offentliga chefer, delas priset ut till den ledare som bäst motsvarar de vinnande kriterierna.

För det tredje året i rad finns de två kategorier:
Årets offentliga chef och Årets nyskapande chef

Årets offentliga chef är tänkt att gynna och motivera till god ledarskapskultur inom landets offentliga verksamheter.

Årets nyskapande chef är tänkt att prisa de som gjort ett extra utvecklingsarbete kring organisationsutveckling eller digitalisering som förbättrat organisationen.

Priserna är instiftade av Tidningen Offentliga Affärer och prisutdelningen sker under banketten på onsdagen den 29 januari.

De nominerade till årets Offentliga Chef

Anders Lundin, verksamhetschef Akutmottagning/Ambulans Region Västernorrland

 

Sammanfattning: Med ett ödmjukt ledarskap präglat av engagemang och energi inger Anders Lundin lugn och ger medarbetarna styrka i att utvecklas som team. Det gör att Ambulanssjukvården i Region Västernorrland med 400 anställda är en av de främsta verksamheter i sitt slag i Sverige. Han nomineras för ett ledarskap som motiverat till ständiga förbättringar, minskat sjukfrånvaron och förbättrat resultatet i medarbetarenkäter – i en verksamhet som ofta är på liv och död.

Anna Björklind, inköpsdirektör, Sjöfartsverket

Sammanfattning: Med smittade engagemang, glädje och ett modernt ledarskap har Anna på kort tid blivit den lysande stjärnan på verket. Tidigare delade man upphandlingsfunktion med annan myndighet, nu har man under Annas ledning skapat en egen modern inköpsfunktion som snabbt vuxit från fem till femton medarbetare i en myndighet som gör skillnad. Dagligen motiverar Anna i sin roll som inköpsdirektör sina medarbetare och hela verket till att göra de bästa affärerna för den offentliga sektorn. Med stark passion och ödmjukhet har Anna lyckats ta sig till toppen och är en sann förebild för den som vill göra karriär i offentlig sektor.

Gunilla Swanholm, förvaltningsdirektör Folktandvården Uppsala län

Sammanfattning: Med sin medmänskliga, skarpsynta och ödmjuka ledarstil har hon på några år format en mycket öppen ledarkultur med en ledningsgrupp på 25 personer. En grupp där alla engagerar sig och får komma till tals i ett sällan skådat diskussionsklimat – där alla bemöts med respekt oavsett om man tänker lika eller olika. Genom uppmuntran och tydliga målsättningar sporrar Gunilla medarbetarna. ”En av de bästa cheferna som jag haft”, säger en av dessa. I en verksamhet med cirka 500 anställda och i tider av förändring blir ett flexibelt ledarskap avgörande. Gunilla är precis den ledaren och kan reagera blixtsnabbt om det behövs.

Ingegerd Persson, bygglovschef, Helsingborgs stad

Sammanfattning: Ingegerd Persson är chefen som tar sig tid att lyssna och som inte klankar ner på misstag hos medarbetarna. Ur misstag kommer ovärderliga lärdomar. Hon ser inga hinder i att anställa unga och tror på att alla kan lära sig. Ingegerd är bra på att följa upp och mån om att medarbetarna lär sig nytt. På så sätt lyfter hon medarbetarna och låter dem ta ansvar och visa att de kan. Genom Ingegerds insatser och utvecklingsarbete har bygglovstiderna i Helsingborg minskat från 36 dagar till endast tolv! Arbetsbelastningen har minskat och man har tid över till strategiska frågor. Många kommer på studiebesök från andra kommuner för att lära och ta efter. Kundnöjdheten har ökat och i Svenskt Näringslivs ranking tar kommunen stora kliv uppåt i att korta handläggningsprocesserna och ligger nu topp tre i landet!

Laurence Brännström, Kategorichef lokaler och service, Polismyndigheten

Sammanfattning: Laurence Brännström har bidragit till att skapa en centraliserad inköpsfunktion av modernt snitt hos polisen. Hon basaröver en gigantisk portfölj som innefattar allt från lokaler och nybyggnader till hantering av gröna växter. Laurence har byggt upp en stor del av strukturkapitalet, processbeskrivningarna, mallarna och avtalsstrukturerna i en växande myndighet med lokaler i hela landet. Genom att ta sig an uppgiften men entusiasm och engagemang har hon skapat ett sammanhållet team och fått inköpsfunktionen att gå från stuprörstänk till ett bredare synsätt där hela teamet ansvar för inköpet från första kronan till den hållbara avtalsförvaltningen.

Malin Scholtzé, Kommunikatör och enhetschef, Örebro kommun

Sammanfattning: Genom att vara en bra mix mellan kollega och chef sprider Malin god stämning på kontoret och månar om medarbetarnas mikropauser och vardagsträning. Hon är med i fikarummet men när hon måste axla chefsrollen är hon rak och tydlig. Hon är initiativrik, envis och gillar inte att stå vid sidan av planen utan vill vara med och påverka och fatta beslut. Hennes största drivkraft är att få andra att nå sin fulla potential och bli så bra som möjligt i sin yrkesroll. Genom att vara både professionell och saklig men ändå rolig sätter hon guldkant på medarbetarnas vardag. Hon uppmuntrar personalen att utvecklas och ta egna initiativ och har tagit chefskapet till en ny nivå.

Maria S Henriksson, kommundirektör, Kalix kommun

Sammanfattning: Genom ett aktivt jämställdhetsarbete har kommundirektör Maria Henriksson strävat efter att göra Kalix kommun till framtidens arbetsgivare. Hon är trygg i sin position vilket bidrar till att även medarbetarna blir trygga. Maria lyfter förvaltningarna och tror på de goda idéerna. För att få verkstad i jämställdhetsarbetet och se det som en naturlig del av vardagen krävs ett aktivt ledarskap och att frågorna prioriteras. Med en övergripande förståelse för helheten får hon med sig chefer och politiker på tåget och tillsammans skapar man ett samhälle där alla trivs och mår bra.

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB

Sammanfattning: Morgan Olofsson kom in som en virvelvind och har varit uppfriskande för en stor myndighet med en allt viktigare roll. Han har fått stort förtroende av både ledning och medarbetare. Prestigelöshet och ödmjukhet är egenskaper som gör att han kan ta ett steg tillbaka och “göra om och göra rätt”. Han får saker att hända och litar på medarbetarnas engagemang och proffsighet. I en tid när MSB:s roll behöver stärkas i landet har Morgan lyft en det som enbart var en enhet bland flera och i stället skapat en betydelsefull avdelning som satt kommunikation på agendan i ledningsgrupp och i hela myndigheten.

De nominerade till årets Nyskapande Chef

Helena Ström, enhetschef på Kundservice, VA SYD

Sammanfattning: Som chef för en front line-enhet gentemot en halv miljon vatten-användare i regionen har Helena Ström med hjälp av sitt team skapat en högpresterande Kundservice för VA Syd. Hon har satt Kundservice på kartan som ett lysande exempel på hur man framgångsrikt arbetar över avdelningsgränser och kan på så sätt avlasta övriga organisationen och samtidigt öka kundnöjdheten. Genom att samla den administrativa, kundcentrerade expertisen på ett och samma ställe skapas en väg in till organisationen. Med en ny chatt-funktion kröner enheten sin fantastiska framgång!

Johan Gammelgård, administrations- och innovationsdirektör, Umeå kommun

Sammanfattning: Ödmjuk som person men samtidigt en viktig dörröppnare som introducerar nya arbetssätt genom ny teknik är Johan Gammelgård en ledare som lyfter fram sina medarbetare. Bred, utåtriktad, engagerad i samarbeten med näringslivet, andra myndigheter och offentliga aktörer. I Umeå är IT en stödfunktion medan digitaliseringen är ett strategiskt verktyg för förändring. Genom att han tillhör högsta ledningen i kommunen så förankras digitaliseringsarbetet i toppen och får genomslag. Inte undra på att Umeå nominerats till Årets digitaliseringskommun!

Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör Närhälsan VG Region

Sammanfattning: Genom att vara påläst, välinformerad och i besittning av en oslagbar innovationsförmåga har Marie-Louise Gefvert skapat Närhälsan On Line från scratch i Västra Götalandsregionen. Hon är inte rädd om det börjar blåsa utan står upp för medarbetarna och har på så sätt blivit en stark ledargestalt och en förebild.

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

Sammanfattning: Hon bygger in strategiskt ledarskap i vardagen, öppnar upp för diskussioner och dialoger både internt och externt. Hon möter utmaningar genom öppen, lågmäld men alltid påläst dialog i syfte att hitta lösningar, steg att ta i rätt riktning. Alltid med respekt och fokus på det gemensamma. Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, har med en tillåtande attityd och ett tillitsbaserat ledarskap åstadkommit en förändringsresa grundad på att idéer sprida genom goda exempel och gemensamt lärande. Hon har kort och gott varit avgörande för att skapa en innovativ myndighet, en Socialstyrelse för 20-talet!

Per Ljungberg, personalchef, Åmåls kommun

Sammanfattning: Med bakgrund i IT-branschen i Europa och USA tog Per Ljungberg klivet över till offentlig sektor. Med modet att kritiskt våga granska kommunens verksamheter vill han pröva om de är välgrundade och gör nytta. Medborgarna är kommunens ”aktieägare” och har rätt att ställa krav. Per för in stoltheten i att få göra skillnad för människor – en inställning som behövs som en kraft för offentlig sektor i Sverige. ”Man kan alltid bli litet bättre” är Pers motto och effektivisering ligger högt på hans agenda. Hans bidrag till offentlig sektor är att betrakta som högst värdefullt för det fortsatta utvecklandet och säkerställandet av god och kvalitativ leverans av välfärdsnytta i Åmåls kommun.

Sara Penje, Utvecklingschef, Lidingö stad

Sammanfattning: Genom att våga utmana invanda strukturer har Sara Penje bidragit till att som utvecklingschef skapa ett förändringsklimat i hela kommunen. Hon är en mästare på att motivera folk och få dem med sig samt bygger en samarbetskultur. Genom ett nyskapande arbetssätt har Sara Penje bl.a. omvandlat en hel förvaltning från analog till digital och inkluderat medarbetare som ingen trodde skulle befatta sig med en dator!

Sofia Tingåker, enhetschef Kontaktcenter Täby kommun

Sammanfattning: Från att ha varit en hyllad länk mellan näringslivet och Täby kommun har Sofia Tingåker tagit steget till enhetschef för kommunens Kontaktcenter och med framgång lyft Kontaktcenter samt kunnat visa på dess viktiga uppgift i att få kommuninvånare att känna sig väl omhändertagna. Sofia jobbar systematiskt, strukturerat och med en hög ambition för att få med sig sina medarbetare i kontaktcenters uppdrag och mål. Något som ger resultat internt och externt. Inte undra på att många i Täby pratar om henne och hennes framgångssaga!

Åsa Askerskär, chef Arbetsmarknadsenheten, Storfors kommun

Sammanfattning: Genom nya smarta metoder, samarbete över revirgränserna och ett Lean-inspirerat arbetssätt har Åsa Askerskär medverkat till att halvera ungdomsarbetslösheten i Storfors kommun. För en liten kommun är samarbete A och O och detta har Åsa tagit fasta på. I ett nära samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, AME, och Individ- och familjeomsorgen, IFO, samt även skolan, arbetsförmedlingen och Integrationsenheten, får man effekt. Med ett nyskapande förhållningssätt till sin personalgrupp samt struktur och upplägg i har hon bidragit till delaktighet, ansvarstagande och arbetsglädje!

Lämna ett svar