Offentlig Chef: Årets Offentliga Chef och Årets Nyskapande Chef 2021

Årets Offentliga Chef 2021 tilldelades denna gång Henrietta Arwin, primärvårdschef på Närhälsan i Västra Götalandsregionen, och Årets Nyskapande Chef 2021 tilldelades Mikael Ribbenvik, Generaldirektören hos Migrationsverket.

Offentlig Chef 2021 Årets Offentliga Chef och Årets Nytänkande Chef

Årets vinnare! Henrietta Arwin och Mikael Ribbenvik.

Detta meddelades under 2022s uppsättning av mötesplatsen och konferensen Offentlig Chef som var på plats i Lunds kommun.

Årets Offentliga Chef

Årets Offentliga Chef 2021: Henrietta Arwin, primärvårdschef på Närhälsan i Västra Götalandsregionen

Henrietta Arwin är Årets Offentliga Chef efter sina insatser under pandemin, att leda chefer är svårt under normala omständigheter och hon lyckades även göra det under primärvårdens svåra belastning under perioden. Men en naturlig fallenhet för tillitsbaserat ledarskap har Henrietta gett sina medarbetare mer självförtroende i sina egna beslut, de är experterna och hennes fokus är på en lika vård för alla, på sina medarbetare och att finnas som stöd för dem.

Årets Nytänkande Chef

Årets Nyskapande Chef 2021: Mikael Ribbenvik, Generaldirektören hos Migrationsverket

Årets Nytänkande Chef blev Mikael Ribbenvik för sin otroliga snabbhet och syn på sammarbeten inom myndigheter i början av pandemin. Mikael insåg fort att Migrationsverkets arbetsbelastning skulle gå ner och flera andra myndigheters skulle öka och erbjöd då de hjälp av hans personal. Hela 800 personer anmälde sig frivilligt att hjälpa de andra myndigheterna under krisen. Detta innovativa nytänkande har nu öppnat upp för fler möjliga sammarbeten för myndigheterna och den offentliga sektorn i allmänhet. Det ger förhoppningar om smidigare lösningar vid eventuella framtida kriser.