Att leda i en politiskt styrd organisation

Det här är en kurs för dig som har ett ansvar som chef och ledare i en organisation styrd av politiskt tagna beslut. Du har till uppdrag att genomföra våra politikers uppsatta mål och det skall göras med högsta kvalité.Det är väldigt högt ställda krav på din verksamhet och för att lyckas måste du få dina medarbetare och prestera så bra som möjligt och få alla att arbeta mot samma mål. Det gäller att ta till vara på alla de anställdas olika kompetens och drivkraft för att tillsammans bilda en slagkraftig verksamhet.

LÄNK TILL PROGRAMMET: http://hexanovaacademy.se/event_cat/att-leda-i-en-politisk-styrd-organisation/

Hexanova Academy – Sveriges offentliga kunskapspartner!
Vi har kurserna för dig som vill utvecklas inom allt från ledarskap, juridik & kommunikation till Excel & Office.
Hexanova Academy genomför årligen ett stort antal kurser, utbildningar och mötesplatser.
Vi är stolta över de fina betyg vi erhållit från våra deltagare, hela 94% ger våra kursledare högsta betyg!
Hexanova Academy erbjuder ett eget forum för kompetensutveckling med utbildningar framtagna och anpassade just för dig som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter!

Lämna ett svar