ANDERS KESSLING, STATSSEKRETERARE PÅ ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET

ANDERS KESSLING, STATSSEKRETERARE PÅ ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET

ANDERS KESSLING, STATSSEKRETERARE PÅ ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET

Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet med ansvar för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen