uppsala-kommun_png

Uppsala Kommun

Landets fjärde största stad är 2017 värdstad och partner till Offentlig Chef och vi är glada att få besök av landets offentliga chefer och få visa upp vår stad. Uppsala är en stad som växer. Men vi vill växa hållbart och bygga en stad för alla som bor och verkar här. Tillsammans arbetar vi för Ett Uppsala – en kommun, och där ledarskapet är avgörande för att skapa förändring och för arbetet med att bygga en gemensam kultur. Ett bra exempel på det är när vår CIO Catrin Ditz vann priset ”Årets Offentliga Chef” på förra årets konferens. Läs mer på: www.uppsala.se

OA_png (kopia)

Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: offentligaaffarer.se

gaialeadership_png

Gaia leadership
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och består idag av ett 60-tal konsulter. Läs mer på: www.gaialeadership.se

utbildning-sel_png

Utbildning.se

Utbildning.se är en söktjänst för vidareutbildning där vi samlat närmare 8 000 kurser från cirka 300 olika utbildningsarrangörer. Här finns både kortare och längre utbildningar över hela landet och inom de flesta branscher och områden. Vår målsättning är att alla yrkesverksamma personer via oss enkelt ska kunna söka, hitta och jämföra olika utbildningsalternativ. Vi hjälper utbildningsföretag att marknadsföra sina utbildningar och yrkesverksamma att hitta den utbildning som matchar deras behov. Vår tjänst används idag av de flesta företag i Sverige, inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer på: utbildning.se

lyhra

Lyhra Kommunikation & Förändring

Lyhra kommunikation och förändring etablerades i Uppsala 2009 och har sedan dess anlitats som lednings- och förändringsstöd i offentlig, privat och idéburen sektor. Vi erbjuder stöd till organisationer med komplexa uppdrag, där mänskliga relationer och förhållningssätt är viktiga framgångsfaktorer. Vi utvecklar ledningsgrupper och arbetsgrupper till effektiva team. Vi bidrar till förändring av organisation, arbetssätt, kultur och arbetsklimat – för långsiktig värde och goda resultat. Läs mer på: www.lyhra.se

enhancer_png

Enhancer

Enhancer consulting är experter och rådgivare i hur man bäst leder och strukturerar organisationer. Sedan 1998 har Enhancer hjälpt chefer och ledare på över 200 företag och institut att klargöra sin strategi och utveckla organisationen för att få bästa resultat. Läs mer på: www.enhancer.se

ssr_png

Svensk Chefsförening

Chefsföreningen för akademiker och en del av Akademikerförbundet SSR. Vi ger dig stöd och råd om din roll och anställning som chef. Vi arbetar för bättre chefsförutsättningar och dina utvecklingsmöjligheter, stimulerar debatt och forskning i chefsfrågor. Våra medlemmar finns inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer på: www.akademssr.se

kontura_png

Kontura

Kontura bygger uppdrag på såväl beprövad som forskningsbaserad erfarenhet. Genom att mäta effekterna i verksamheten ser vi till att synliggöra utlovat resultat. Vi har arbetat i ett trettiotal länder med uppdrag inom ett brett fält med särskild tyngdpunkt på kulturens roll i arbetslivet. I dag är vi ett vältrimmat konsultföretag inom management och organisation. Vårt företag bildades 1975 och torde vara ett av de äldsta i landet. Det om något tyder på ansvarsfulla och efterfrågade insatser. Läs mer: www.kontura.se

indea_png

Indea

Vår kompetens spänner från mätningar och uppdragstolkning till förändringsledning och kompetensutveckling. Utveckling av strukturer som möjliggör hållbar utveckling blir pricken över alltihop. Våra konsulter har erfarenheter från företagsledning, marknadsutveckling och politiskt styrda organisationer. Vi på INDEA jobbar med verksamhetsutveckling så som processledning, coaching, medarbetarutveckling, ledningsutveckling samt organisationsutveckling. Läs mer: www.indea.se

mgruppen_png

Mgruppen

Mgruppen är specialister på ledarskap. Vi har 85 års erfarenhet av att utbilda chefer och ledare. Vi finns kvar därför att vi har utvecklats och anpassat oss efter våra kunders behov, samtidigt som vi har hållit fast vid vårt grundkoncept: Gedigna ledarskapsutbildningar med fokus på att utveckla det personliga ledarskapet. Läs mer: www.mgruppen.se

 

wmentor_png

Xmentor management

Xmentor skapar lösningar för att operativt leda, stötta och driva förändringar. Alla våra konsulter har många års erfarenhet från olika typer av ledningsarbete, verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Alla arbetar för att hjälpa kunderna att, på ett eller annat vis, leda eller stötta förändringsarbeten – stora som små. Läs mer: www.xmentor.se

Actea_png (kopia)

Actea

Visionsarbete, målstyrning, ledningsgruppsutveckling, ledarskapsprogram, effektiviseringsåtgärder i verksamheten, IT ledning & styrning samt organisationsstrukturer som skapar högpresterande arbetssätt och genomförandekraft. Actea Consulting är ett expansivt kunskapsföretag med över 30 st ramavtal inom näringsliv och offentlig sektor. Läs mer på: www.actea.se.

academic-work

Academic Work

Vi tror på ambition. Därför jobbar vi med målgruppen young professionals. Vi har sedan 1998 hjälpt företag och organisationer med tjänster inom rekrytering och bemanning och vi har lärt oss mycket på vägen. Vi vet vad som krävs för att attrahera, rekrytera och behålla den eftertraktade målgruppen young professionals. Och vi delar gärna med oss av det vi kan till er som går i tankarna att rekrytera eller bara vill lära er mer! Kom prata med oss på Offentlig Chef eller Läs mer på: www.academicwork.se

jobmatchtalent_jpg

Jobmatch Talent
Vi hjälper verksamheter att lära känna sina medarbetare med hjälp av träffsäkra arbetspsykologiska tester.  JobMatch Talent (JMT) är ett svenskutvecklat och pedagogiskt testsystem för rekrytering, ledarskap och utveckling som används på alla nivåer. Drygt 150 offentliga förvaltningar använder JMT i dag. JMT är kvalitetsgranskat, godkänt och certifierat av Det Norske Veritas-GL enligt de senaste riktlinjerna och träffsäkerheten är dokumenterat unik. Besök oss på Offentlig Chef så berättar vi mer. Läs mer på: www.jobmatchtalent.com

tuffledarskapstra%cc%88ning

Tuff Ledarskapsträning
Tuff ledarskapsträning utvecklar fungerande samarbete i organisationerna vi stöttar. Genom att snabbt identifiera problemen, utmaningar och utvecklingsområden när det gäller kommunikation, arbetsklimat och ledarskap bidrar vi till hållbara förändringar där medarbetarna är medverkande. Våra metoder fungerar i praktiken och ger hållbara resultat. Läs mer på: www.tuffledarskapstraning.se

esri-sverige

 Esri Sverige
Kartor, geografisk information och analys ger dig och din verksamhet alla möjligheter att fatta snabba och välgrundade beslut, hantera data, ärenden och resurser på ett effektivt sätt, samarbeta bättre och modernisera kommunikationen med medborgare och kunder. Vi på Esri Sverige brinner för att hjälpa organisationer att effektivisera och kvalitetssäkra sin verksamhet med stöd av GIS (geografiska informationssystem). I vårt erbjudande finns både världsledande GIS-programvara och konsulttjänster inom GIS. Läs mer på: www.esri.se

Kommentera